vendredi 4 décembre 2015

Jazztopad Festiwal wystawa szkicowników - rysunki z koncertów muzyki improwizowanej

RYSUNEK IMPROWIZOWANY


Mam taki zwyczaj — rysuję do muzyki improwizowanej. Przetwarzam to co słyszę i widzę. Dokumentuję, notuję, wyobrażam, reaguję, podglądam. Nazywam to co dzieje się tu i teraz, nieuchwytne. Jestem słuchaczem i narratorem. Przystosowuję się do dźwięków, ruchów i siebie. Dzięki temu uważniej słucham.


Jestem rysownikiem, entuzjastą literatury i ornitologiem amatorem. Rysunek to dla mnie sposób utrwalania, który nadaje się do zabrania w podróż, dołączenia do trupy muzycznej, napisania opowiadania, obserwacji ptaków, uważnego słuchania, jednoosobowej, całonocnej imprezy, opowiadania dowcipów, medytacji i, co dla mnie najważniejsze ostatnio, do improwizowania. Nie rozstaję się ze szkicownikiem, który służy jako pierwsza pomoc w dokumentacji codzienności. Staram się bardziej szukać niż znaleźć, bo wiem, że „kto znalazł źle szukał” (Aglaja Veternayi).IMPROVISED DRAWING


This is my habit - I draw to improvised music. I transform what I hear and what I see. I record, take notes, imagine, react, lurk. The things that happen here and now I call untraceable. I am a listener and a narrator. I adjust to sounds, movements and to myself. Thus, I listen more carefully.


I am a drawer, a literature enthusiast and an amateur ornithologist. Drawing for me is the way to travel, to make music, to write a story, to watch the birds, to make one-man-all-night-party, to tell a joke, to meditate and, what recently is the most important for me, to improvise. I always carry my sketchbook with me and use it as the first aid in documenting everyday life. I try more to search rather than find as I know that ‘Who finds did not search right’ (Aglaja Veteranyi).http://www.nfm.wroclaw.pl/jazztopad

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Lena Czerniawska | rysownik | grafik