jeudi 7 juillet 2016

Jazz Festival Ljubljana

Rysunki wykonywane w czasie koncertów na Jazz Festival Ljubljana. Rysunki wieszane po każdym koncercie utworzyły wystwę/instalację w holu głównym Cankarjev Dom, gdzie odbywał się festiwal.

Drawings made during the concerts on Jazz Festival Ljubljana. Drawings were hanged after each concert and created the exhibition/installation in manhole in Cankarjev Dom where the festival took place.

 


GÜNHER »BABY« SOMMER
SURNATURAL ORCHESTRA,  CIRQUE INEXTREMISTE (acrobatic troupe) 
and TATIANA MOSIO-BONGONGA (tightrope walker)
http://www.ljubljanajazz.si/index.php/en/?id=44SAMO ŠALAMON SEXTET


HAMID DRAKE/KAJA DRAKSLER/ NED ROTHENBERG TRIO
http://www.ljubljanajazz.si/index.php/en/?id=51
GARD NILSSEN ACOUSTIC UNITY FEAT. FREDRIK LJUNGKVIST
http://www.ljubljanajazz.si/index.php/en/?id=55KAJA DRAKSLER & EVE RISSER


HIROMI
http://www.ljubljanajazz.si/index.php/en/?id=58


Lena Czerniawska | rysownik | grafik