jeudi 12 janvier 2012

"Obudziłaś się dziś w świecie bez czarnych nosorożców"

1 commentaire:

Lena Czerniawska | rysownik | grafik