jeudi 24 mars 2011

notatka

Jeśli nasza pamięć jest wybiórcza i nie pozwala nam zapamiętać tego co nas spotyka w skali 1:1 to może każda "chwila" powinna polegać na ciągłym powtarzaniu WSZYSTKIEGO raz jeszcze.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Lena Czerniawska | rysownik | grafik